Vakuol(Koful)

Vakuol bazı tek hücreli hayvanların dışında hayvanlarda bulunmayan bir organeldir.

Tüm ilkel ve yüksek yapılı bitkilerde ve mantar hücrelerinde vardır.Vakuol(koful) sıvısı içinde hücrenin ait olduğu doku çeşidine bağlı olarak organik maddeler ve asitler,çeşitli renk maddeleri(Antokyan=mavi-mor renk,Antoksantin sarı,turuncu renk),tuzlar,karbonhidratlar,yağlar,proteinler,müsilaj,kauçuk ve tanen maddeler bulunabilir.

Vakuol özsuyu içerisinde bulunabilecek tüm maddelere topluca '' Ergastik Maddeler '' olarak isimlendirilir.

Vakuoller bazı canlılarda birtakım özel görevlerde alır.Tek hücreli canlılarda hücre içine madde ve besin alımı,sindirilen besin atıklarının hücre dışına atılması görevler alır.

Vakuol zarı tek katlıdır ve vakuol zarına '' Tonoplast '' denir.

Tatlısularda yaşayan bir hücreli canlılarda ise koful farklılaşmıştır.Bu canlılarda kofula ''Kontraktil Koful'' denir.Kontraktil koful canlıdaki fazla suyun dışarı atılımını sağlayarak hücrenin yani canlının osmotik basıncını regüle(düzenleme) eder.

Sentrozom ve Sentrioller

Sentrozom ilkel bitkilerde(kırmızı algler hariç tüm alglerde,yosunlarda,eğreltiler ve birçok tek hücreli bitkilerde) ve hayvan hücrelerinde bulunan bir organeldir.Çiçekli bitkilerde sentrozom yoktur.Sentrozom hücre bölünmesinin başlangıcında yani interfaz safhasında görülür.Sentrozomun yapısı incelendiğinde dairesel bir hat üzerinde yanyana dizili 3'lü(triplet) mikrotübüller görülür.3'lü yapıdaki bu mikrotübül yapılara '' SENTRİOL '' denir.Bu dairesel hat üzerinde 3'lü mikrotübüllerden 9 adet bulunur.9 adet triplet mikrotübülün oluşturduğu bu yapıyada '' SENTROZOM '' denir.Sentrozom yada sentrioller hücre bölünmesinde iğ ipliklerini oluşturur.

Hücrenin Organelleri

Genel olarak bitki ve hayvan hücresinde, stoplazma içerisinde bulunan organeller şunlardır;

Devamı...Hücrenin Organelleri

Peroksizom

Hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan,0,3-1,5 mikron çaplarında ,tek katlı bir zarla çevrili,küremsi yada oval vakuol benzeri organellere ''Peroksizom'' adı verilir.Peroksizomlarda bitki ve hayvan hücrelerinde herhangibir nedenle varolan toksik(zehirli) etkili maddeleri inaktive edip yok eden katalaz(=parçalayıcı) enzimleri taşır.Katalaz enzimlerine örnek olarak glikolat oksidaz,aminoasit oksidaz ve peroksidaz verilebilir.

Joomla templates by a4joomla