Biyoloji Alt Bilim Dalları

BOTANİK

Botanik

Bitkiler üzerinde çalışan biyoloji dalıdır.

ZOOLOJİ

zooloji

Biyolojin hayvanlar üzerinde çalışan alt bilimdalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANATOMİ

ANATOMY LESSON

 Micromelum compressum var inodorum (Tillson 279)

 Canlıların iç yapısını inceleyen bilim dalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MORFOLOJİ

 mofoloji

Canlılıların dış yapısını inceler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMBRİYOLOJİ

Zebrafish Embryo in pH4 media at 35 hpf _03

 

Canlılardaki döllenmenin ardından oluşan zigotun ergin hale gelmesine kadar ki süreçler üzerinde çalışan Emriyolojibilim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SİTOLOJİ

Plant Cells

 Hücrenin yapısını ve işleyişi üzerinde çalışan hücrebilimdir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HİSTOLOJİ

Elastic_cartilage_4

 Dokuları,dokuların çalışmasını ve yapısı üzerinde çalışan dokubilim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENETİK

10 Drosophila Salivary Chromosomes

 Canlılardaki kendine has özelliklerin yani karakterlerin bir dölden sonrakine nasıl aktarıldığını ınceler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FİZYOLOJİ

Anatomy and Physiology II

 Canlilarin hayatsal fonksiyonlarını fiziko-kimyasal açıdan inceleyen bilim dalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EVOLUSYON(Evrimbilim)

Monkeys interested in yoga

 Canlıların mutasyon,dogal seleksiyon,izolasyon gibi mekanizmalar sonucu canlılardaki farklılaşmaları,bu farklılaşmalar sonucunda yeni türlerin nasil oluştuğunu ve bugünkü türler ile geçmisteki türler arasindaki bağlantıları inceler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKOLOJİ

Russia Dock Woodland, London SE16 -  Stave Hill Ecology Park Resident Fox @ 4 November 2006

 Canlıları birbirleriyle ve yaşadıgı ortam ile ilişkilerini inceler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAKSONOMİ

mantis0038

 Belirli yöntemler dahilinde canlıların sınıflandırmasıyla ilgilenir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BİYOCOGRAFYA

Earth

 Canlıların(bitkilerin hayvanların) dünyadaki dağılımlarını inceler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BİYOKİMYA

Lab 3: Biochemistry

 Canlıların ve canlıların yapısal açidan en küçük birimi olan hücreyi kimyasal açıdan inceler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BİYOFİZİK

eastern bluebird flying

 Canlılardaki yaşamsal fonksiyonları fiziksel kanunlarla inceler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

IMG_1240.Forensic DNA Fingerprinting

 Hücrenin yapısını ve işleyişini moleküler düzeyde inceler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PALEONTOLOJİ

Paleontology July 27, 2010 040

 Bitki ve hayvanların fosil kalıntıları üzerinde çalışan Fosil bilim.iki alt dala ayrılır.

1-)PALEOBOTANİK:Bitki fosillerini ,2-)PALEOZOOLOJİ:Hayvan fosillerini inceler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAKTERİYOLOJİ

bacteria through the big microscope

 Bakteriler üzerinde çalışan bakteri bilim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MİKOLOJİ

 mantar

Mantarlar üzerinde çalışan mantarbilim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LİMNOLOJİ

Lake

 Dünyadaki İçsular üzeride çalışan içsular bilimi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATHOLOGY

Organizmalarda oluşan rahatsızlıkları belirleyip tanılarda bulunan bilim dalıdır.Pathology 'nin kelime anlamına baktığımızda eski yunancada ''pathos=acı,his'' ve ''logi=bilim'' kelimelerinden oluştuğunu görürüz.Pathology çalıştığı alanlara göre farklılaşarak çeşitli alt bilimdallarına ayrılmıştır. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BİYOTEKNOLOJİ

Joomla templates by a4joomla